מגרסה ציר אחד VECOPLAN VAZ 1800

 

APPLICATION :

VAZ 1800 S h r e d din g Wood waste, paper, data medium, textiles, packaging material and plastics.

DETAILS   VAZ 1800 VAZ 1800T
Infeed opening A 1810 1810
B 2090 2090
Overall dimensions C 4500 4500
D 3150 3450
Material outlet F 645 665
G 2050 2050
Height H 1800 1800
Motor power   90-132 KW 110-134 KW

 

מוצרים דומים