מכונת כריכה קשה/רכה בתעלות

    מכונת לכריכה קשה בתעלה מבית OPUS מתאים לכל כריכה עד 190 דף […]  מכשיר מקצועי לכריכות קשות מהודרות מתאים לכל כריכה עד 300 דף כורך כריכות […]  מכונת לכריכה קשה בתעלה מבית OPUS מתאים לכל כריכה עד 300 דף סגירה […]  מכשיר מקצועי לכריכות קשות מהודרות אפשרות להטבעה על גבי הכריכה ע"י אותיות או […]