מכונות למחיקת הארד דיסק

מוחקי ארדיסקים


  מכשיר לניקוב והשמדה של דיסקים קשיחים . אידיאלי להשמדת כוננים קשיחים פיזית . […]  מכשיר למחיקת מדיה מגנטית . עיצוב קומפקטי אידיאלי למחיקת דיסקים קשיחים בעל תקן […]